SZACH  -  STRIKE  -  MAT

SZACH - STRIKE - MAT

1.
Cel i zadania Turnieju
- popularyzacja bowlingu i szachów
- połączenie rywalizacji w dwóch różnych dyscyplinach sportowych: fizycznej i umysłowej
- promocja zdrowego stylu życia i prawidłowego wykorzystania czasu wolnego
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w VI cyklu turniejów indywidualnych
łączących rywalizację w szachach z innymi dyscyplinami sportu
2.
Organizatorzy, termin i miejsce rozgrywek
GALERIA MM w POZNANIU
Centrum Rozrywki MK BOWLING w POZNANIU
Sekcja Szachowa AZS Politechnika POZNAŃ
Witryna szachowa
www.szachydladzieci.com.pl
21 stycznia 2024 r. godz. 9.30 – 15.30 - niedziela
Rozgrywki przeprowadzone zostaną w Centrum Rozrywki MK BOWLING w Galerii MM w
Poznaniu, ul. Święty Marcin 24 - III piętro.
3.
Komitet Organizacyjny i Sędziowie:
Szymon Szała
- Dyrektor Galerii MM w Poznaniu
Katarzyna Dragan
- Menadżer Centrum Rozrywki MK Bowling w Poznaniu
Hanna Zboroń
- Sędzia Rundowy
Marek Zboroń
- Kierownik Turnieju, Sędzia Główny
4.
Uczestnicy i zasady rozgrywek
Planowane jest rozegranie czterech oddzielnych turniejów w grupach wiekowych:
Turniej A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej
Turniej B dla dzieci od IV do VI klasy szkoły podstawowej
Turniej C dla dzieci i młodzieży z VII i VIII klasy SP i ze szkół ponadpodstawowych
Turniej D dla dorosłych (z pierwszeństwem gry dla rodziców i opiekunów dzieci
i młodzieży biorącej udział w turniejach A, B i C)
W ramach każdego turnieju rozegrane zostaną dwa indywidualne turnieje: szachowy i
bowlingowy
System rozgrywek:
- bowling – rozegrane zostaną turnieje indywidualne - 1 pełen „pasek” (10 rund) na 6 torach
MK Bowling, turniej poprzedzony zostanie krótkim instruktażem i rundą treningową,
- szachy – turnieje systemem szwajcarskim na dystansie 5 lub 6 rund, z tempem gry po 15
minut na partię dla zawodnika.
Punktacja:
- w turnieju bowlingowym o zajętym miejscu decyduje liczba punktów zdobytych w pełnym
pasku,
- w turnieju szachowym – zgodnie z Kodeksem Szachowym: za zwycięstwo 1 pkt., za remis
0,5 pkt. , za porażkę 0 pkt.
Klasyfikacja końcowa:
decyduje suma punktów zdobytych za miejsca zajęte odpowiednio w
rozgrywkach w bowlingu i w szachach. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba
punktów zdobytych w rozgrywkach szachowych lub miejsce zajęte w turnieju szachowym.
W rozgrywkach w bowling obowiązują specjalne buty sportowe – dostępne nieodpłatnie w MK
Bowling.
Wpisowe za udział w Turnieju: 50 zł od każdego uczestnika Turnieju – płatne na sali gry
przed rozpoczęciem rozgrywek.
Terminarz rozgrywek (ramowy):
Godz. 9.00 - 9.30 - rejestracja uczestników,
Godz. 9.45 - otwarcie turnieju
Godz. 10.00 - 10.30 I runda turnieju szachowego we wszystkich grupach
Godz. 10.40 - 15.00 rozgrywki w bowling i szachy – grupy według ustaleń na sali gry
Ok. godz. 15.15 - zakończenie turnieju
5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia TYLKO DROGĄ MAILOWĄ
na adres mailowy
:
szachydladzieci@wp.pl
lub na stronie ChessArbiter
w terminie do 19
stycznia 2024 r.
W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy),
przynależność klubową, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A, Turniej B,
Turniej C lub Turniej D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu i adresu
poczty elektronicznej.
UWAGA: liczba miejsc w Turnieju ograniczona
Organizator wysyła potwierdzenia zgłoszeń i udziału w Turnieju.
6. Nagrody
Zwycięzca klasyfikacji łącznej (szachy + bowling) w każdym z turniejów
A, B, C i D otrzymuje puchar.
Przewidziane są nagrody i upominki dla wszystkich uczestników.
7. Informacje dodatkowe:
Zawodnicy niepełnoletni przyjeżdżają na Turniej z opiekunami.
Organizator zapewnia sprzęt szachowy oraz obuwie do rozgrywek w bowling.
Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.
Zawodnicy pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Organizator turnieju informuje, że potwierdzenie zgłoszenia się do turnieju i udział w turnieju
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników,
służących wyłącznie dla celów związanych z turniejem (publikowanie wyników, prezentacja
zdjęć, promocja turnieju)
W czasie rozgrywania turnieju wszystkich uczestników i osoby towarzyszące obowiązują
aktualne obostrzenia covidowe
dla Galerii Handlowych
W trakcie rozgrywania partii szachowych maseczki nie będą obowiązkowe